Zásady ochrany osobních údajů

 

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Proto jsme vyvinuli tuto politiku, abyste pochopili, jak shromažďujeme, používáme, komunikujeme a zveřejňujeme a využíváme osobní informace. Následující popisuje naše zásady ochrany osobních údajů. Před nebo v době shromažďování osobních údajů zjistíme, pro které účely se shromažďují informace. Budeme shromažďovat a používat osobní údaje pouze za účelem splnění stanovených cílů a pro jiné slučitelné účely, pokud nezískáme souhlas dotyčného jednotlivce nebo zákon požadovaný. Budeme uchovávat osobní údaje pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění těchto cílů. Budeme shromažďovat osobní údaje zákonnými a spravedlivými prostředky a případně s vědomím nebo souhlasem dotyčného jednotlivce. Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které mají být používány, av rozsahu nezbytném pro tyto účely by měly být přesné, úplné a aktuální. Osobní údaje budeme chránit přiměřenými bezpečnostními zárukami proti ztrátě nebo krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, odhalení, kopírování, používání nebo úpravám. Zákazníkům zpřístupníme informace o našich zásadách a postupech týkajících se správy osobních údajů. Snažíme se provádět naše podnikání v souladu s těmito zásadami, abychom zajistili ochranu a zachování důvěrnosti osobních údajů.