Podmínky používání webových stránek

1. Podmínky

Přístupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky, všechny platné zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s žádným z těchto podmínek, máte zakázáno používat nebo přistupovat k tomuto webu. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny platným právem autorských práv a ochranných známek.

2. Použijte licenci

a.Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informace nebo software) na webových stránkách SF SMART HOUSE SL pro osobní, nekomerční přechodné sledování pouze. Jedná se o udělení licence, není převodem vlastnictví a podle této licence nesmíte:i. upravovat nebo kopírovat materiály;ii. používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakýkoli veřejný displej (komerční nebo nekomerční);iii. pokus o dekompilaci nebo reverzní inženýrství jakéhokoli softwaru obsaženého na webových stránkách SF SMART HOUSE SL;iv. odstranit veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická notace z materiálů;v nebo převést materiály na jinou osobu nebo “zrcadlit” materiály na libovolném jiném serveru.b. Tato licence se automaticky ukončí, pokud porušíte některá z těchto omezení a může být kdykoli ukončena společností SF SMART HOUSE SL. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zlikvidovat veškeré stažené materiály, které máte k dispozici, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3.Vyloučení odpovědnosti

a.Materiály na webu SF SMART HOUSE SL jsou poskytovány “tak jak je”. Společnost SF SMART HOUSE SL neposkytuje žádnou záruku, vyjádřenou nebo předpokládanou, a tímto odmítá a odmítá veškeré další záruky, mimo jiné včetně předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení práv duševního vlastnictví nebo jiného porušování práv . Dále společnost SF SMART HOUSE SL nezaručuje ani neposkytuje žádné prohlášení ohledně přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti používání materiálů na svých internetových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakýchkoli stránkách spojených s touto stránkou.

4. Omezení

V žádném případě společnost SF SMART HOUSE SL nebo její dodavatelé nebudou zodpovědní za jakékoli škody (včetně, mimo jiné, škody za ztrátu dat nebo zisk nebo z důvodu přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo neschopnosti použití materiálů na SF Internetové stránky společnosti SMART HOUSE SL, i když SF SMART HOUSE SL nebo autorizovaný zástupce společnosti SF SMART HOUSE SL byly písemně nebo písemně informovány o možnosti takové škody. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se tato omezení vztahovat na vás.

5. Revize a chyby

Materiály zobrazované na webových stránkách společnosti SF SMART HOUSE SL mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. SF SMART HOUSE SL nezaručuje, že některý z materiálů na svých webových stránkách je přesný, kompletní nebo aktuální. Společnost SF SMART HOUSE SL může kdykoli bez upozornění provádět změny materiálů obsažených na svých webových stránkách. Společnost SF SMART HOUSE SL se však nedozvívá, že bude aktualizovat materiály.

6. Odkazy

Společnost SF SMART HOUSE SL nekontrolovala všechny stránky propojené s jejími internetovými stránkami a neodpovídá za obsah těchto odkazovaných stránek. Zahrnutí libovolného odkazu neznamená souhlas SF SMART HOUSE SL s daným místem. Používání takovýchto propojených webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele.

7. Změny podmínek používání stránek

Společnost SF SMART HOUSE SL může tyto podmínky užití pro své webové stránky kdykoli bez upozornění změnit. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Smluvních podmínek.

8. Rozhodné právo

Jakékoli nároky týkající se webových stránek SF SMART HOUSE SL se řídí zákony státu Španělska bez ohledu na ustanovení o kolizním právu. Všeobecné smluvní podmínky platné pro používání webových stránek.